Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 30.11.2016

Trong tháng 11/2016, Công ty Đại Quang Minh tiếp tục thực hiện và hoàn thiện nhiều hạng mục trên dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm. Tiến độ thi công luôn được đảm bảo để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra. Ở dự án Cầu Thủ Thiêm 2, phần xây dựng đường dẫn phía Quận 2 đang thực hiện tập kết thiết bị thi công trụ xi măng đất cho phần xử lí nền.

0-tuyen-r1-nhin-ve-qttt

Tuyến R1 nhìn về Quảng trường Trung tâm, bên phải là Tuyến R3 và đường dẫn cầu Thủ Thiêm 2

1-tuyen-r1-cau-19

Tuyến R1 – Cầu số 19

2-tuyen-r2-cau-15

Tuyến R2 – Cầu số 15 nhìn về Nút giao C4

3-tuyen-r2-nhin-ve-cau-10

Tuyến R2 nhìn về Cầu số 10 và Nút giao C24

4-tuyen-r3-ke-r3-04

Tuyến R3 – Kè R3

5-tuyen-r3-nhin-ve-cau-17-v-ham-tt

Tuyến R3 nhìn về Cầu số 17 và hầm Thủ Thiêm

6-tuyen-r4-cau-can-1

Tuyến R4 – Cầu cạn số 1 nhìn về Nút giao C5

7-tuyen-r4-cau-can-2

Tuyến R4 – Cầu cạn số 2