[04/04/2016] Tiến độ thi công các dự án BT

Tính đến đầu tháng 04/2016, không khí thi công trên các công trường BT ngày càng hối hả để kịp tiến độ chào mừng 30/04/2016. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tình hình thi công trên tuyến R1 – Đại lộ Vòng cung.