Đại Quang Minh – Nhà đầu tư dự án Vùng châu thổ phía Nam

Đại Quang Minh – Nhà đầu tư dự án Vùng châu thổ phía Nam

Ngày 25/3/2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho Công ty CP Đại Quang Minh là Nhà đầu tư dự án Vùng châu thổ phía Nam (Khu chức năng số 8) trong Đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là dự án trọng điểm thứ 5 mà Công ty Đại Quang Minh thực hiện tại khu vực này. Lá phổi xanh của thành phố Dự…

Đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư đồng bộ

Đô thị mới Thủ Thiêm được đầu tư đồng bộ

Công ty cổ phần Đại Quang Minh vừa được UBND TP.HCM giao nghiên cứu và thực hiện đầu tư dự án Vùng châu thổ phía nam (Khu chức năng số 8) trong khu đô thị mới này. Miễn phí cho người dân Dự án có diện tích hơn 150 ha, Công ty Đại Quang Minh có trách nhiệm nghiên cứu và đầu tư dự án theo đúng quy hoạch phân…