Construction progress of BT projects to 20.05.2017

Construction progress of BT projects to 20.05.2017

4 main road in Thu Thiem New Urban Area From 23 April 2017, Department of Transportation began to clear Road R2 for operation in the section from R2 embankment to Nguyen Co Thach street. Regarding the sections which prepare to be handed over and put into operation, Dai Quang Minh Company has finished constructing the bridges along the route including Bridges No. 10, 15, viaducts No. 1 and No. 2,…

Construction progress of BT projects to 31.03.2017

Construction progress of BT projects to 31.03.2017

To the present, 4 main roads in Thu Thiem have entered their finishing phase in order to get ready for the handover for use at the sections not under land occupation. Tree planting and traffic organization are implemented throughout the entire project. Below are photos of Road R1 – Cresent Boulevard, Road R2 – Central Lake Drive, Road R3 – Waterfront Park Drive Commercial, and Road R4 – Cresent –…

Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 30.11.2016

Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 30.11.2016

Trong tháng 11/2016, Công ty Đại Quang Minh tiếp tục thực hiện và hoàn thiện nhiều hạng mục trên dự án 4 tuyến đường chính Thủ Thiêm. Tiến độ thi công luôn được đảm bảo để hoàn thành đúng mục tiêu đề ra. Ở dự án Cầu Thủ Thiêm 2, phần xây dựng đường dẫn phía Quận 2 đang thực hiện tập kết thiết bị thi công trụ xi măng…

Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 03/9/2016

Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 03/9/2016

Công ty Đại Quang Minh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kỹ thuật trong khu Thủ Thiêm. Nhịp độ thi công trên các công trường luôn tích cực, khẩn trương để hoàn thiện các hạng mục công trình. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công trên các tuyến đường.

[16/6/2016] Tiến độ thi công các dự án BT

[16/6/2016] Tiến độ thi công các dự án BT

Tp.HCM đã bắt đầu vào mùa mưa, mang đến nhiều khó khăn cho công tác thi công và hoàn thành đúng tiến độ của các dự án xây dựng công trình kỹ thuật giao thông tại Thủ Thiêm của công ty Đại Quang Minh. Tuy nhiên, nhịp độ thi công trên các công trường vẫn tích cực, khẩn trương để hoàn thiện các hạng mục công trình. Dưới đây là…

[28/4/2016] Tiến độ thi công các dự án BT

[28/4/2016] Tiến độ thi công các dự án BT

Mặc dù thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nhưng nhịp độ thi công trên các công trường BT vẫn tích cực, khẩn trương để hoàn thiện các hạng mục công trình. Dưới đây là hình ảnh cập nhật tiến độ thi công tại các tuyến đường R1 – Đại lộ Vòng cung, R2 – Đường ven hồ Trung tâm, R3…