[05/10/2015] Nhật ký tiến độ thi công Khu đô thị Sala

Sala CÔNG TRÌNH TIỆN ÍCH (KHU II)

Tiếp tục triển khai thi công một cách đồng bộ, các công trình tiện ích nội khu trong Khu đô thị Sala cũng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Hồ thi đấu đã được lát đá Granite

Hồ thi đấu đã được hoàn thiện lát đá Granite

Công viên Tập trung bắt đầu hoàn thiện sàn Deck

Hoàn thiện sàn Deck công viên Tập trung

Công viên Sala thi công Geocell lòng kênh và mái kênh

Thi công Geocell lòng kênh và mái kênh công viên Sala

 

Cầu Số 1 thi công công cốt thép bản quá độ và gờ lan can

Thi công công cốt thép bản quá độ và gờ lan can Cầu số 1 công viên Sala