Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Posted on : 07/12/2015
Views : 1338
  
Embed CodeIframe

Khu đô thị Sala – Khu đô thị Sinh thái Thương mại Dịch vụ Du lịch có quy mô lớn được quy hoạch tổng thể đồng bộ ngay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.