Tiến độ xây dựng hạ tầng Khu đô thị Sala – P1

Hạ tầng khu II thuộc Khu đô thị Sala – Khu đô thị cao cấp bậc nhất có quy mô lớn và môi trường sinh thái trong lành ngay tại trung tâm TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành.

Đại Quang Minh sử dụng phương pháp cọc đất gia cố xi măng và bấc thấm hút chân không để xử lý nền đất yếu trong quá trình xây dựng hạ tầng khu II trong Khu đô thị Sala. Trong hai phương pháp trên, phương pháp cọc đất gia cố xi măng là phương pháp xử lý nền đất yếu tiên tiến nhất hiện nay và chỉ được sử dụng khi làm đường cao tốc.

Hệ thống cáp điện, cáp quang, cáp thông tin; các công trình đường ống bao gồm: Đường ống cấp nước, đường ống thoát nước và các công trình cống, bể cáp kỹ thuật, hào và tuy nen kỹ thuật, … đều được ngầm hóa tạo mỹ quan cho Khu đô thị Sala.

Hạ tầng khu II bao gồm các tuyến đường:

Sala1 - Copy Trục đường Bắc Nam có lộ giới 44,7 m

Sala1 - Copy Các tuyến đường  đô thị có lộ giới 22,6 m – 24,6 m

Sala1 - Copy Các tuyến đường nội bộ có lộ giới 14 m – 18 m

Đường Bắc Nam có lộ giới 44,7 m

Đường Bắc Nam có lộ giới 44,7 m được trồng cây Sala và hoa hai bên đường

Đường N1 đã hoàn thành hạ tầng, cây xanh

Đường N1 có lộ giới 22,6 m đã hoàn thành với cây xanh và lề đường lót đã granite

Lề đường N1 lót đá granite

Lề đường N1 lót đá granite

Đoạn đường vòng cung N1 trồng hàng cau, hoa giấy

Đoạn đường vòng cung N1 trồng hàng cau, hoa giấy