[Tháng 09/2015] Tiến độ giai đoạn 1 Khu đô thị Sala

Được bao bọc bởi 150 ha Lâm viên sinh thái cũng do công ty Đại Quang Minh đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, Khu đô thị Sala – Khu đô thị Sinh thái Thương mại Dịch vụ Du lịch cao cấp bậc nhất có quy mô lớn được quy hoạch bài bản và thiết kế hiện đại trên nền tảng môi trường sinh thái tự nhiên sẵn có ngay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình nhà ở và tiện ích tại Khu II (được triển khai thi công xây dựng đầu tiên trong Khu đô thị cao cấp Sala) bám sát tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối giai đoạn I.

Dưới đây là các hình ảnh phối cảnh và hình ảnh thực tế cập nhật đến tháng 09/2015

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Sala trong Đô thị mới Thủ Thiêm

Phối cảnh tổng thể Khu đô thị Sala trong Đô thị mới Thủ Thiêm

Hình ảnh thực tế Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Hình ảnh tổng thể thực tế Khu đô thị Sala trong Đô thị mới Thủ Thiêm cập nhật đến tháng 09/2015

Phối ảnh Sarima Villa

Phối ảnh khu II Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế Sarima Villa cập nhật đến tháng 09/2015

Hình ảnh thực tế khu II Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Phối cảnh Saroma Villa và đường nội khu rộng 22,6 m

Phối cảnh Saroma Villa và đường nội khu lộ giới 22,6 m

Hình ảnh thực tế Saroma Villa và đường nội khu rộng 22,6 m

Hình ảnh thực tế Saroma Villa và đường nội khu rộng 22,6 m cập nhật đến tháng 9/2015

Phối cảnh nhà phố Khu đô thị Sala

Phối cảnh nhà phố Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế nhà phố Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Hình ảnh thực tế nhà phố Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Phối ảnh dự án căn hộ cao cấp Sarimi

Phối ảnh dự án căn hộ cao cấp Sarimi

Hình ảnh thực tế căn hộ cao cấp Sarimi cập nhật đến tháng 09/2015

Hình ảnh thực tế căn hộ cao cấp Sarimi cập nhật đến tháng 09/2015

Phối cảnh công viên Sala

Phối cảnh công viên Sala

Hình ảnh thực tế công viên Sala

Hình ảnh thực tế công viên Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Phối cảnh tiện ích Khu II Khu đô thị Sala

Phối cảnh tiện ích Khu II Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế tiện ích Khu II Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế tiện ích Khu II Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015

Phối cảnh nhà văn hóa khu II Khu đô thị Sala

Phối cảnh nhà văn hóa khu II Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế nhà văn hóa khu II Khu đô thị Sala

Hình ảnh thực tế nhà văn hóa khu II Khu đô thị Sala cập nhật đến tháng 09/2015