Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 25.01.2017

Không khí thi công trên công trường của dự án 4 tuyến đường chính Khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn giữ nhịp độ khẩn trương trong những ngày giáp Tết để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra. Nhiều đoạn tuyến tiếp tục được thảm nhựa bê tông, trồng cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Dưới đây là hình ảnh thi công trên tuyến R1- Đại lộ vòng cung, R2 – Đường ven hồ trung tâm, R3 – Đường ven sông Sài Gòn, R4 – Đường châu thổ trên cao.

Nút giao C4 nhìn trên tuyến R4

Nút giao C4 nhìn trên tuyến R4


Tuyến R1 - Thảm bê tông nhựa nóng đoạn từ cầu số 3 đến trước khu Lan Anh

Tuyến R1 – Thảm bê tông nhựa nóng đoạn từ cầu số 3 đến trước khu Lan Anh


Tuyến R2 - Đoạn từ nút giao C24 đến cầu số 10

Tuyến R2 – Đoạn từ nút giao C24 đến cầu số 10


Tuyến R2 – Đoạn từ cầu số 10 đến nút giao C6

Tuyến R2 – Đoạn từ cầu số 10 đến nút giao C6


Tuyến R2 - Đoạn từ nút giao C4 đến cầu số 15

Tuyến R2 – Đoạn từ nút giao C4 đến cầu số 15


Tuyến R3 – Thảm nhựa bê tông nhựa nóng đoạn từ nút giao C3 đến đường Mai Chí Thọ

Tuyến R3 – Thảm nhựa bê tông nhựa nóng đoạn từ nút giao C3 đến đường Mai Chí Thọ


Tuyến R3 - kè R3

Tuyến R3 – kè R3


Tuyến R4 - cầu cạn số 1

Tuyến R4 – cầu cạn số 1


Tuyến R4 - cầu cạn số 2

Tuyến R4 – cầu cạn số 2