Tiến độ thi công các dự án BT đến ngày 03/9/2016

Công ty Đại Quang Minh đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông kỹ thuật trong khu Thủ Thiêm. Nhịp độ thi công trên các công trường luôn tích cực, khẩn trương để hoàn thiện các hạng mục công trình. Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công trên các tuyến đường.

Tuyến R1 - Đại lộ Vòng cung, nút giao C2 nhìn về cầu số 3

Tuyến R1 – Đại lộ Vòng cung, nút giao C2 nhìn về cầu số 3

Tuyến R2 - Đường Ven hồ Trung tâm, nút giao C6 nhìn về nút giao C4, cầu số 15 đang trải thảm bê tông nhựa nóng

Tuyến R2 – Đường Ven hồ Trung tâm, nút giao C6 nhìn về nút giao C4, cầu số 15 đang trải thảm bê tông nhựa nóng

Tuyến R2 – Đường Ven hồ Trung tâm và cầu số 10, bên trái là nút giao C24

Tuyến R2 – Đường Ven hồ Trung tâm và cầu số 10, bên trái là nút giao C24

Tuyến R4 - Đường Châu thổ, từ cầu cạn số 1 nhìn về nút giao C5

Tuyến R4 – Đường Châu thổ, từ cầu cạn số 1 nhìn về nút giao C5