Nhà phố thương mại dọc đường Bắc Nam – Văn phòng điều hành dự án Sala

Công ty CP Đại Quang Minh – Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Sala hiện đang sử dụng năm căn nhà phố thương mại liền kề trên trục đường Bắc Nam làm Văn phòng điều hành dự án.

Trục đường Bắc Nam có lộ giới 44,7 m

Trục đường Bắc Nam có lộ giới 44,7 m

Văn phòng điều hành dự án của Công ty CP Đại Quang Minh

 

Mặt trước 5 căn nhà phố liền kề

Mặt trước Văn phòng điều hành dự án của Công ty CP Đại Quang Minh

 

Sales Gallery – Khu vực tiếp đón khách hàng trong Văn phòng điều hành dự án

Khu vực Sale Gallary trong văn phòng Đại Quang Minh

Khu vực tiếp đón khách hàng trong Văn phòng điều hành dự án