[22/10/2015] Nhật ký tiến độ thi công Khu đô thị Sala

Các dự án biệt thự, nhà phố, căn hộ và các công trình tiện ích, hạ tầng giao thông của Khu đô thi Sala đang tiếp tục được thi công nhằm đảm bảo đúng yêu cầu tiến độ.

Thi công ốp đá và lắp đặt tường rào Saroma Villa

Đổ bê tông đôn nền mái, xây tường lan can sân thượng và lắp đặt lan can tay vịn Shophouse

Đổ bê tông đôn nền mái, xây tường lan can sân thượng và lắp đặt lan can tay vịn Shophouse

Thi công hoàn thiện Khu tiện ích hồ bơi

Thi công hoàn thiện cây xanh Clubhouse

Thi công hoàn thiện cây xanh Clubhouse

Thi công hoàn thiện cây xanh Clubhouse

Thi công hoàn thiện cây xanh Clubhouse

Thi công hoàn thiện cây xanh Clubhouse

Lu lèn nền đá cấp phối đá dăm cuối tuyến bắc nam của Khu II

Lu lèn nền đá cấp phối đá dăm cuối tuyến bắc nam của Khu II