[03/11/2015] Nhật ký tiến độ thi công Khu đô thị Sala

Tiếp tục triển khai thi công một cách đồng bộ, các hạng mục công trình của Khu đô thị Sala đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sau đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ thi công:

Thi công xây tô tường nội thất Clubhouse

Thi công xây tô tường nội thất Clubhouse

Pool-2

Thi công hoàn thiện Hồ cảnh quan và Pool house

Hoàn thiện cây xây cho các tuyến đường nội bộ Saroma Villa

Hoàn thiện cây xanh trên tuyến đường nội bộ Saroma Villa

Công viên Sala nhìn từ Sairimi

Thi công hoàn thiện cảnh quan xung quanh Sarimi

Sarimi SALA-2

Thi công hoàn thiện cảnh quan Công viên Sala

Thi công lắp đặt cửa sổ kính và ốp đá tường ngoài nhà Saroma Villa

Thi công lắp đặt cửa sổ kính Saroma Villa

Thi công lắp đặt cửa sổ kính và ốp đá tường ngoài nhà Saroma Villa

Thi công ốp đá tường ngoài nhà Saroma Villa

Thi công hoàn thiện sân bóng và tiến hành đưa vào sử dụng

Thi công hoàn thiện sân bóng và tiến hành đưa vào sử dụng

Lu lèn nền cấp phối đá dăm cuối Tuyến Bắc Nam

Thi công lu lèn trên Tuyến N2 (N2 là tuyến đường chính nối Khu II và Khu III qua cầu Sala)