[Tháng 08/2015] Tiến độ dự án Khu đô thị Sala

[Tháng 08/2015] Tiến độ dự án Khu đô thị Sala

Posted on : 28/10/2015
Views : 1025
  
Embed CodeIframe

Khu đô thị Sala – Khu đô thị Sinh thái Thương mại Dịch vụ Du lịch có quy mô lớn được quy hoạch tổng thể đồng bộ ngay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.