[Tháng 6 – 2016] Tiến độ dự án khu đô thị Sala

[Tháng 6 – 2016] Tiến độ dự án khu đô thị Sala

Posted on : 15/08/2016
Views : 104
  
Embed CodeIframe

Đến thời điểm hiện tại, Khu đô thị Sala đã chào đón cư dân vào sinh sống trong khu căn hộ cao cấp Sarimi. Hoạt động kinh doanh cũng bắt đầu khởi động tại khối đế thương mại Sarimi và Khu nhà phố thương mại đường Bắc Nam. Các công trình tiện ích phục vụ đời sống cư dân đang dần đi vào hoàn thiện. Tất cả dự án trong Khu đô thị Sala luôn được chú trọng đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công. Một Khu đô thị Sala hiện đại, văn minh, sinh thái đang từng bước hình thành góp phần làm thay đổi bộ mặt khu Đông TP. HCM.