[22/10/2015] Cập nhật tiến độ thi công Dự án 4 tuyến đường

Dự án 04 tuyến đường chính kết nối tất cả các khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm mang ý nghĩa quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của trung tâm tài chính – kinh tế mới của toàn khu đô thị.
Tính đến tháng 10/2015, 4 tuyến đường chính bao gồm Đại lộ Vòng cung, Đường ven hồ trung tâm, Đường ven sông Sài Gòn, Đường châu thổ trên cao đang được đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đắp cát gia tải trên Tuyến R3 và Tuyến R4

Đắp cát gia tải trên Tuyến R3 và Tuyến R4

Thi công Đường Công vụ Cầu cạn số 2 trên Tuyến R4

Thi công Đường Công vụ Cầu cạn số 2 trên Tuyến R4

Đổ bê tông C10 tuyến R1

Đổ bê tông C10 tuyến R1

Cốt thép sàn giảm tâì cầu số 3

Cốt thép sàn giảm tải Cầu số 3

Thử tải Cầu số 6

Thử tải Cầu số 6